העברה בין דורית והעברת קופות גמל בירושה בתכנון הפיננסי

העברה בין דורית בתכנון הפיננסי

העברה בין דורית והעברת העושר המשפחתי של כלל נכסי המשפחה לדורות הבאים הוא אחד האתגרים המשמעותיים ביותר של התכנון הפיננסי.

תכנון אסטרטגי נכון ותכנון פיננסי של העברה הבין דורית יאפשר מימוש הלכה למעשה של העברת ההון המשפחתי לדורות הבאים בהתאם לרצון המעביר ,תוך הקטנה ככול האפשר של המיסים הכרוכים בכך.

המשפחה צוברת במהלך השנים נדלן ,נכסים פיננסים ובהם קופות גמל ,מניות, חסכונות ( כולל פנסיונים) ,עסקים והון. האתגר של המתכנן הפיננסי בשילוב עורך דין המתמחה בכך הוא להעביר נכון ובצורה חכמה ,תוך מזעור המיסוי.

מתכנן פיננסי CFP ינתח עבור המשפחה את מכלול כלל הנכסים ,יבנה תכנית אסטרטגית שנים קדימה וימליץ על מתווה פיננסי נכון של ירושות.

יש לציין כי חוק הירושות יש לו כללים מאוד ברורים ובהיעדר צוואה , הירושה תתחלק בהתאם לכך ולפעמים מדובר בחלוקה שלא בהכרח על פי כוונת בני הזוג.

העברה בין דורית נכונה מתחילה בתכנון פיננסי המותאם לרצונותיו של המוריש תוך לקיחה בחשבון פרמטרים רגשיים ,שקולים כלכליים ובפרט שיקולי מיסוי. תכנון נכון בכלים המשפטיים והפיננסים ובמשולב תוך עבודת צוות של המתכנן הפיננסי ועו"ד המתמחה בהעברה בין דורית יאפשר למוריש אפשרות שליטה ברכוש שצבר גם לאחר מותו תוך העברה מסודרת והכל תוך סנכרון ומקסום הטבות המס .חוסר תכנון עלול אף לגרום לסכסוכים אישיים ומשפטיים בין בני המשפחה.

ניקח דוגמא : זוג בנשואים שניים עם שני ילדים מנשואים ראשוניים הביא יחד אתו הון של 3 מיליון ₪ כול אחד .לכאורה ,מדובר בהון שווה ולכן נשאלת השאלה ,האם בני הזוג נדרשים בכלל לעשות צוואה/צוואה הדדית ?

במקרה של מוות של אחד מבני הזוג (נניח הבעל) ,הרי האישה תקבל ע"פ חוק הירושות 1.5 מיליון ₪ מנכסי הנפטר( כלומר סה"כ ברשותה 4.5 מיליון ₪) וכול אחד מהילדים שלו יירשו 750 א"שח (יתחלקו ב-1.5 מיליון ₪ הנותרים).כאשר ,לאחר מכן ,בן הזוג השני ( האישה) תלך לעולמה יקבל כול אחד מילדיה 2.25 מיליון ₪ (יתחלקו ב4.5 מיליון ₪).

התוצאה : הילדים של הבעל ירשו 750 א"שח כול אחד והילדים של האישה ירשו 2.25 מיליון כול אחד. האם זאת הייתה כוונת בני הזוג??

יש להכיר כמה מושגים בעולם המשפטי המסייעים בתכנון הפיננסי :

1. ייפוי כוח מתמשך- מסמך משפטי שמיועד ליום שבו לא נהייה כשירים לקבל החלטות בשלושה מישורים :פיננסי-כספי, רפואי ואישי. ייפוי כוח מתמשך הנחתם ע"י עורך דין ,נועד למנות מיופי כוח עבור האדם במהלך חיו אם לא יהיה כשיר לבצע את הפעולות עצמו. הייפוי כוח מתמשך ,עשוי לחסוך מריבות בין בני המשפחה ומדובר גם בחיסכון כספי משמעותי של פניות לבית משפט לענייני משפחה ותהליכים בירוקרטים מתישים וארוכים.

2. צוואה – הצוואה היא ביטוי משפטי לרצונו של אדם כיצד לנהוג בעיזבונו ושלא על פי חוק הירושות. כתיבת צוואה הכרחית במיוחד כאשר מדובר במבנים משפחתיים מורכבים יותר :נשואים שניים ,נשואים חד מיניים ועוד.

3. צוואה הדדית – מדובר למעשה בשתי צוואות של בני הזוג ,הקובעות הסדרה משפטית של ניהול העיזבון של בני הזוג לאחר מותם. הצוואה ההדדית קובעת למשל כי עזבון בן הזוג שנפטר עוברת לבן הזוג הנותר בחיים וקובעת מנגנון חלוקה מוסכם להעברת הנכסים המשפחתיים בעת פטירת בן הזוג השני. עריכת הצוואה כזאת מייתרת את הסיכון של מאבק בין הילדים לבן הזוג שנותר בחיים ( שהרי למשל דירת המגורים המשותפת ,חלקה על פי חוק הירושות שייך לילדים) ומאפשר בהמשך לבצע חלוקה נכונה יותר של הנכסים ובהתאם לרצונותיהם של בני הזוג.


העברת קופות גמל בירושה

את הכספים מקופות גמל שעשויים להתקבל מירושה ניתן לחלק לשלושה סוגים: כספי פיצויים, כספי תגמולים וקופות השתלמות .

כספי קופת הגמל והרווחים עליה פטורים ממס רווח הון במועד המשיכה ובתנאי שקופת הגמל הייתה קצבה מזכה או לחילופין קצבה מוכרת(בהתאם לתיקון 190) והנפטר נפטר לפני גיל 75.

הפטור ממס חל עד שלושה חודשים ממועד הפטירה ולאחר מכן יהיו חייבים במס רווחי הון של 25% ראלי) .כספי הפיצויים לעומת זאת יהיו חייבים במס שחל על הנפטר ( פטור כפול ולא יותר מ-40 אחוז מס).

ניתן להעביר את הכספים שהצטברו בחשבון לחשבון חדש על שם היורשים ואז הרווחים החדשים לאחר שלושה חודשים יהיו חייבים במס רווחי הון של 25%.

אותם כספים שהצטברו בחשבון יהיו נזילים בחשבון וניתן לבצע משיכה חלקית או מלאה.

בהתאם לתיקון 190 ניתן להמיר את הכספים שהצטברו מקופת גמל לא משלמת לקופת גמל משלמת

(קרן פנסיה) כקצבה מוכרת הפטורה ממס. ניתן לשנות את מסלול ההשקעה בקופה ולנייד את הקופה לחברה אחרת.

ישנה אפשרות נוספת של משיכת הכספים והפקדתם מחדש לקופת גמל (במסגרת תיקון 190) ,ואז ניתן

לקבל בעתיד קצבה פטורה ממס(כקצבה מוכרת) ,או לחילופין לשלם על הרווחים רווח הון של 15% נומינלי.

קופות השתלמות לעומת זאת לא ניתנות להורשה כקרן השתלמות ליורשים ולכן משיכת קרן ההשתלמות תהיה פטורה ממס עד התקרות שנקבעו .מספיק שיורש אחד מבקש למשוך את הקרן ,אזי כול היורשים חייבים במשיכה. ניתן ואף רצוי מבחינת המיסוי ,להשאיר את הכספים בקופה על שם הנפטר ובכך להמשיך לזכות בהטבות המס של הקרן ,עד למשיכה .

בביטוח מנהלים כמו קופת גמל לא משלמת ,לפני פרישה לגמלאות סכום הביטוח ,במידה וקיים, הולך למוטבים שנקבעו ,כאשר הפיצויים הולכים לשאירים. חשוב לציין כי קימות פוליסות מנהלים שבהם ניתן להמיר את הסכום בביטוח לקצבת שאירים (הקצבה עד לגובה התקרה שנקבעה פטורה ממס).

קופות הגמל שעוברות בירושה ,הם חלק מהנכסים הפיננסים .חלק מתהליך התכנון הפיננסי עוסק בהעברה הבין-דורית, ולכן יש חשיבות בהבנה של מי הם היורשים ,או המוטבים בקופות הגמל, ולתכנן במסגרת התכנון הפיננסי כך שהמוטבים/יורשים ימקסמו את הטבות המס.(נכתב ע"י יוסי טחן רו"ח ומתכנן פיננסי CFP)