מה הם השאלות שהתכנון הפיננסי ההוליסטי עונה עליהם

התכנון הפיננסי ,נותן תשובה, על שאלות רבות שמעסיקות משפחות בישראל :

1. מה הם המטרות ויעדי החיים שלנו והאם נוכל לעמוד בהם?

2. מהי התוכנית הפיננסית המתאימה למשפחה בהתחשב בנכסים ותזרים המזומנים הצפוי?

3. האם נוכל לעמוד ברמת החיים המבוקשת בגיל פרישה? ומה תהיה הקצבה הצפויה מכלל המקורות בפרישה?

4. האם הכסף מושקע באפיקי השקעה המתאימים ליעדים ומטרות החיים שלכם?

5. כמה כסף אתם מתכוונים להעביר לילדכם בעתיד ובהעברה בין-דורית ,וכיצד נכון לעשות זאת?

6. האם אנחנו ממצים את כול הזכויות והטבות המס?

7. האם אנחנו מוגנים מקטסטרופות ותרחישי קיצון ,או לחילופין יש לנו כפל בטוחים או ביטוחים מיותרים ?

מה הם השאלות שהתכנון הפיננסי עונה עליהם

"בתוצאות פיננסיות" אנו מומחים בהעמדת פלטפורמות פיננסיות ותהליכים פיננסים התומכים במתן ערך פיננסי בהעמדת פלטפורמות פיננסיות ותהליכים פיננסים התומכים במתן ערך פיננסי של הלקוח ומשפחתו.

תוצרי התהליך יאפשרו ללקוח להבין ביחד עם המתכנן הפיננסי את מצבת הנכסים הפיננסים וייעודם ,תזרים המזומנים הצפוי לאורך השנים ,תובנות לגבי רמת הסיכון הנוכחית אל מול היעדים הפיננסים והתאמתם ,וגיבוש תכנית פעולה רב שנתית מותאמת ליעדים האישיים והמשפחתיים ,כולל התייחסות לסיוע הבין-דורי ולהעברה הבין דורית.


(נכתב ע"י יוסי טחן רו"ח ומתכנן פיננסי CFP)