Office Desk

תכנון פיננסי הוליסטי מקיף ( לא כולל יישום התוכנית )

מדובר בתהליך תכנון פיננסי  המתפרס על פני 3-6 פגישות ועל פני מספר חודשים ,מדובר בתהליך שאיננו רק פיננסי ,מדובר בתהליך של התבוננות אחורה ובעיקר קדימה בתהליך בין אישי ומשפחתי, קביעת יעדים ומטרות פיננסיות אל מול הנכסים ותזרים המזומנים הצפוי .התהליך מתאים במיוחד לאנשים שעומדים בפני צמתי החלטות כגון: פרישה צפויה, קבלת ירושה או גירושין. התכנון נוגע בכלל המרכיבים הפיננסים ההוליסטים: כלכלת המשפחה ,ניהול סיכונים, אסטרטגיית השקעות, פרישה, העברה בין דורית ותזרים הכנסות/הוצאת צפוי.

 

​מה זה כולל?

( 3-6 פגישות עם הלקוח + אנליזה ותכנון)

  1. פגישות הכרות ותיאום צפיות.

  2. איסוף כל המידע האישי והכלכלי.

  3. הגדרת מטרות ויעדים בתכנון.

  4. ניתוח המידע.

  5. הצגת התכנית ומתן המלצות.