Revewing Graphs

פגישת ייעוץ ומילוי טופס 161ד לפרישה

פגישה אישית שכל מטרתה הכרות ראשונית פיננסית של הלקוח ועל בסיס זה הלקוח מקבל ייעוץ על מילוי נכון של הטופס וקבלת החלטה על השילוב הנכון לפורש מהאפשרויות העומדות לפניו בעת הפרישה(פטור על פיצויים, פטור על חלק מהפנסיה, היוון תגמולים).חשוב לציין כי לא ניתן מאוחר יותר להתחרט על מילוי לא מתאים של הטופס (ישנם 120 יום בלבד להתחרט) ולכן יש חשיבות קריטית למילוי נכון ומותאם ללקוח. להרחבה בנושא חשיבות מילוי טופס 161ד לחצו כאן