נוסחת הקיזוז -קיבוע זכויות ומילוי טופס 161ד

בהתאם לתיקון 190 לפקודת מס הכנסה ,מס הכנסה מאפשר לפורש לגמלאות(גיל 67 לגבר וגיל 62 לאשה) ,סל פטור , שניתן באופן מצטבר לכול לכל תקופת הפנסיה על פי החישוב הבא : קצבה מזכה ( נכון לשנת 2021 עומדת על 8,460 ₪) ,כפול 52 אחוז ( נכון לשנים 2020-2024 והחל משנת 2025 יעמוד על 67 אחוז) ,כפול 180 חודשים. הסל עומד ,נכון לשנת 2021 ,עומד על 791,856 ₪.

כיצד ניתן לנצל את סל הפטור

1. משיכת פיצוים – במהלך 15 השנים האחרונות ,נלקח בחשבון 32 שנות העבודה האחרונות לצרכי החישוב. הפיצויים מחושבים בתוספת "קנס" של 35 אחוז. ניתן לשריין פיצויים עתידיים לאחר גיל פרישה.

2. פטור על הפנסיה –ניתן לשייך את כל הסל, או חלקו ,לפטור על הפנסיה

3. היוון קצבה –ניתן למשוך חלק מהקצבה או לשריין משיכה עתידית והכל ובתנאי שהפורש מקבל קצבה מנמלית (עומדת בשנת 2021 על 4,498 ₪).ניתן להוון חיסכון קצבתי הכולל תגמולים ופיצויים רק אם היחס ביניהם הוא לפחות 1.2 ( על 1 שקל פיצויים יהיה 1.2 ₪ תגמולים).

חשוב לציין כי במידה והפורש לא קיבל פיצויים ,כאמור בסעיף 1 ,או היוון קצבה ,כול הסל יכול ללכת על פטור על הפנסיה ובשיעור של 4,399₪ נכון לשנת 2021 שאמור לגדול לסכום של 5,668 ₪ בשנת 2025.

טופס 161ד משמש להגשת בקשה למס הכנסה לניצול סל הפטור ,במסגרת תיקון 190 לפקודת מס הכנסה וזהו למעשה טופס קיבוע זכויות.

הפטור ניתן רק מגיל פרישה ( 67 לגבר ו-62 לאשה) ,כאשר לאחר120 יום לאחר המילוי של הטופס לא ניתן יותר להתחרט.

יש חובה למלא את הטופס על מנת לקבל את הפטור, ומומלץ לקבל ייעוץ פרישה לפנסיה ממתכנן פרישה.

ניתן במסגרת מילוי הטופס לקבל החלטה המשלבת בין אפשרויות הפטור(משיכת פיצויים ,פטור על הפנסיה והיוון קצבה) והכל אם הפורש הגיע לגיל פרישה ומקבל לפחות פנסיית מינימום ( נכון לשנת 2021 ,עומדת על 4,498 ₪).

בעת מילוי הטופס יש לבצע תכנון מס מיטבי ושקלול של רצון הפורש רצוי בסיועו של מתכנן פיננסי CFP במסגרת יעדי החיים שקבע ,תוך הכנסת שיקולים בריאותיים .

קיבוע הזכויות הינו הליך שבמילוי שלו יש צורך להגדיש מחשבה מרובה ביחד עם המתכנן הפיננסי ,כולל בחינת כלל המרכיבים הפנסיונים של הפורש( ביטוחי מנהלים ,תגמולים, קרנות פנסיה ) ובדיקה של פטורים שנוצלו ב 32 שנות העבודה האחרונות שקדמו לגיל הזכאות(שגורר אחריו תשלום "קנס" של 35 אחוז ).

החרטה ממילוי טופס זה מוגבלת לעד 120 יום מיום ההגשה . אופציה נוספת שקימת במסגרת תיקון 190 היא " פרישה מדומה". במסגרת אופציה זו ניתן לבצע קיבוע זכויות בטרם מועד הפרישה בפועל ,על מנת להפחית את המס השוטף עוד בטרם הפרישה. באמצעות בחירה של "פרישה מדומה" אנו משריינים פטור עתידי על מענקי הפרישה הצפויים ובכך אנו נהנים מידית עם ההגעה לגיל הפרישה מהטבות המס על הקצבה. כאשר אנו משריינים את הפטור ,יש לקחת בחשבון גם את הפטור העתידי וגם היוונים צפויים. לחילופין ,ניתן למלא את טופס 161ד ,עד שש שנים אחרי גיל הפרישה ,בהתאם לנתוני הפרישה שלאחר גיל הפרישה ואז לבצע קיבוע זכויות רלוונטי ומדויק יותר רטרואקטיבי, אבל במקרה כזה יהיה צורך בהגשת דוחות למס הכנסה לשש השנים שקדמו לקיבוע הזכויות ובמסגרת אותם דוחות לקבל החזרי מס.

מילוי לא נכון של הטופס ובאופן טכני ,עלול לגרום לפורש ,נזק של עשרות אלפי ₪ ויותר ,ולכן יש חובה להתייעץ עם בעל מקצוע הבקיא בחוקי המס , שלוקח בחשבון את כלל השיקולים הפיננסים הבין אישיים, רצוי מתכנן פרישה שהוא גם מתכנן פיננסי CFP.

יש לציין כי קבוע זכויות מטיב גם עם בעלי הכנסות נמוכות, שכן הקיבוע מאפס או מוריד את ההכנסה החייבת כך שבמקרים מסוימים בן הזוג מקבל נקודת זיכוי נוספת ,כך שבמצטבר נוכח לחסוך לאורך השנים סכומים משמעותיים.

המסמכים הנדרשים על מנת לקבל החלטה על קיבוע הזכויות :

1. יעדים ומטרות חיים של הפורש , תוך התייעצות עם המתכנן הפיננסי.

2. דוח מסלקה פנסיונית ,לפי "צבע הכסף " (הוניים , קצבתיים ,פיצויים)

3. טפסי 161 מכל המעבידים ב-32 שנות העבודה האחרונות.

4. אשורים על היוונים שבוצעו.

5. תלושי קצבה + תלושי עבודה באם יש כוונה להמשך עבודה.

חשוב לציין - אם הפורש אינו בטוח כמה ברצונו להוון בפטור ממס וכמה לייעד לפטור לקצבה ,עדיף היוון גבוה ואז בהמשך להקטין את ההון הפטור ולהגדיל את הקצבה הפטורה( ולא להפך!).כמובן, לא ניתן לקבל החזר רטרו על הפטור לקצבה.

נוסחת הקיזוז טופס 161ד

דוגמא הממחישה את השימוש בטופס 161ד קבוע זכויות(נתוני 2021)

פורש שהגיע לגיל 67 ,עבד 34 שנים. שכר קובע לפיצויים עומד על 15,000 ₪ .פיצויים ומענקי הסתגלות הסתכמו לסך של 560,000 ₪ והקצבה הצפויה עומדת על 11,000 ש"ח. הפיצויים הפטורים עומדים על 419,560 ₪( התקרה היא עד 12,340₪ לשנה כפול 34 שנות עבודה) .מההון הפטור העומד על 791,856 ₪, נפחית את הפיצויים הפטורים בתוספת קנס של 35% ,כאשר נתייחס אך ורק ל-32 שנות העבודה ,כלומר נפחית סך הכול 533,088 ₪ (לפי- 1.35*32/34 *419,560).הפטור הנותר מסתכם ב-258,768 ש"ח (791,856-533,088) ולפיכך נחלק ב-180 על מנת להגיע לחישוב הקצבה הפטורה .הפטור החודשי יעמוד על 1,438 ש"ח ₪ שאותו נפחית מסכם הקצבה המיועדת לצרכי מס. היות שהפורש בדוגמא הזאת ,מקבל יותר מקצבת המינימום הרי יוכל להוון ללא תשלום מס מכספי התגמולים שלו עד 258,768 ש"ח שח ואז קצבתו הפטורה תפחת בהתאם ,כלומר במקרה שהיוון את כול הסכום האמור ,לא יקבל קצבה פטורה כלל.

חשוב לציין ,כי הפיצויים שמעבר לתקרה, בדוגמא שלנו 140,440 ש"ח(560,000-419,560) חייבים במס וניתן לפרוס אותם עד שש שנים ,עד מנת להפחית את תשלומי המס( במקרה של פריסה קדימה יהיה חייב הפורש להגיש דוחות למס הכנסה במהלך שנות הפריסה).

תכנון אפשרי בעזרתו של מתכנן פרישה או מתכנן פיננסי CFP בהקשר זה ,הוא לבצע פטור מקסימלי על הקצבה ולא להוון ,תוך חשיבה על העברת התגמולים בפטור ממס בהעברה בין דורית בירושה.


(נכתב ע"י יוסי טחן רו"ח ומתכנן פיננסי CFP)