ייעוץ פרישה וייעוץ פרישה לפנסיה, על מה ולמה?

פרישה ממקום העבודה ובוודאי פרישה לפנסיה היא אירוע משמעותי ,בבחינת צומת החלטה פיננסי הדורשת חשיבה הלוקחת בחשבון מרכיבים פיננסים ,מיסויים ואישיים .העלייה בתוחלת החיים יחד עם סביבת ריבית נמוכה מאתגרת ומקשה על שמירת רמת החיים ומחיבת ייעוץ פרישה מקצועי המכוון לקוח ולא מכוון מוצר ,הלוקח בחשבון גם את רצונותיו של הפורש בהתאם לתכנון הפיננסי.

כחלק מתהליך ארוך טווח בהקשר הפנסיוני של העברת האחריות הכוללת לנושא הפנסיוני וקבלת סכומים הוניים וקצבתיים, תוקן תיקון 190 לפקודת מס הכנסה. עזיבת עבודה ופרישה היא אירוע מס שיהיו לו השלכות של תשלומי מס גם עשרות שנים לאחר קבלת ההחלטה על משיכת או אי משיכת כספי הפיצויים כלומר ,משיכת פיצויים פטורים עלולים להקטין את הפטור להם זכאי העובד לקבל בעת הפרישה לפנסיה (פרוט בהמשך).

חשוב לציין כי גם להימנעות מהחלטה עלולות להיות השלכות ולכן יש לקבל את ההחלטות ולטפל בכך בסמוך לפרישה בסיוע של מתכנן פרישה.


בתהליך הפרישה מהעבודה הפורש מקבל סכומים נוספים על השכר הרגיל. חלקם כמו: ימי חופשה, הבראה, הפרשי שכר וכו' מהווים חלק מהשכר עצמו ולא מהווים חלק מהפרישה. אך גם אותם ניתן לפרוס לאחור ולחסוך במס יחד עם מתכנן הפרישה שהינו בעל התמחות בפרישה ומיסים, בהנחה שמדרגות המס יעלו כפועל יוצא של קבלת שכר גבוה יותר.

חלקם האחר של הסכומים כמו: מענק פיצויים בהתאם לחוק , מענק הסתגלות, פדיון ימי מחלה, מענק אי תחרות, ועוד מהווים חלק ממענקי הפרישה ויש להתחשבן עליהם בפרישה כחלק מהפיצויים בהתאם לתיקון 190.

תיקון 190 יצר "סל פטור" של כ-829 אלפי ₪ (נכון לשנת 2022) וקצת יותר ממיליון ₪ החל משנת 2025.התיקון קבע שבהנחה שקצבת המינימום של הפורש תעמוד על 4,606 ₪ לחודש והגעה לגיל פרישה ,ניתן יהיה לבצע התאמה אישית ולבחירת הפורש בין קבלת מענקי פרישה פטורים ממס ,קבלת קצבה פטורה ממס עד לגובה התקרה והיוון קצבאות תוך יכולת לשלב בניהם בהתחשבות ברצונותיו של הפורש ומקסום הטבות המס בהתאם להנחות עבודה.

עושים זאת על ידי "קיבוע זכויות" ומילוי טופס 161ד .לאחר שמבצעים אותה אין אפשרות חרטה ,אלא בתוך 120 יום מהגשת הבקשה.


מה הם האפשרויות העומדות בפני הפורש עם קבלת הפיצויים?


יש לנו ארבע אפשרויות המאפשרים לנו ,רצוי בייעוץ של מתכנן פיננסי CFP שהינו בעל התמחות בפרישה, לבצע תכנון מס נכון לשלם פחות מס ולמצות את הפטורים והזכאויות המגיעים לנו על הפיצויים והפנסיה באופן מיטבי:

1. משיכה של הפיצויים -בהתאם לפטור, עד לתקרה(כ-12,640 ₪ לשנה) ואת היתרה לשלם עליהם מס כדין .את החלק החייב ניתן לפרוס קדימה או אחורה בהתאם לכללים. חשוב לציין כי משיכת פיצויים בפטור ב- 32 (!) שנות עבודה שקדמו לגיל הפרישה ובתנאי שנמשכו אחרי 2012, פוגעת בפטור שנוכל לקבל על הפנסיה עם "קנס" משמעותי של 35%. יש מקרים "ששווה" לשלם את הקנס ויש מקרים שנכון יותר להימנע ממשיכת הפיצויים. כול מקרה לגופו על פי מצבו הפיננסי ועל פי התכנון הפיננסי שלו.

2. רצף קצבה - דוחה את אירוע המס למועד ההגעה לגיל פרישה על ידי ייעוד הפיצויים לפנסיה שתתקבל בגיל פרישה. בגיל הפרישה נוכל לקבל על קצבה זו פטורים במידה ולא ניצלנו את מלוא סל הפטור למשיכת פיצויים פטורים לאורך 32 שנות עבודה שקדמו לגיל הפרישה או להיוון פטור של הקצבה. הפנסיה עשויה להיות פטורה בעתיד ,כאשר גם במידה ותהיה חייבת במס ,היא תהיה חייבת בשיעור המס השולי בעתיד ,שעל פי רוב ,צפוי להיות נמוך יותר.

3. רצף פיצויים (נקרא גם רצף זכויות) –מאפשר לבצע רצף פיצויים בהתקיימם של שלושה תנאים: הודעה לרשות המיסים ,השארת הכספים בקופה או במידה שהתקבלו יש להעביר אשור על הפקדת כספי הפיצויים (תוך 30 יום) בחזרה. דוחה את אירוע המס לסיום העבודה אצל המעסיק הבא ובסיום העבודה אצל המעסיק השני מתחשבנים על שתי התקופות יחד (כולל הרווחים בקופות) ובשרשור למעסיקים הבאים, אם יש. ברצף פיצויים הכספים נשארים בקופות הפיצויים (שבקרנות הפנסיה / קופות הגמל / ביטוחי המנהלים).בעת עזיבת המעסיק הבא תעשה התחשבנות על שתי התקופות יחד בנוסף ניתן לשלב ולייעד חלק מהסכום לפיצויים וחלק לקצבה (כל עוד לא נמשכו סכומי פיצויים).היתרונות שיכולים להיות לכך הם גידול בשכר או בתקרת הפטור אשר יקנו פטור גדול יותר על שתי התקופות וכן במצב של הפסקת עבודה כאשר מדרגת השכר באותה שנה נמוכה יותר והמס על החלק החייב יהיה קטן יותר.

4. פריסה – במידה ובחרתי במשיכת פיצויים ,ניתן לפרוס (רעיונית בלבד! ,הפיצויים מתקבלים באותה שנת מס) עד 6 שנים אחורה ,או לפרוס קדימה ,כאשר כול 4 שנות עבודה מאפשרים לנו לפרוס שנה אחת קדימה ,עד 6 שנים קדימה. הבחירה לפרוס את המס ,ולפרוס אחורה או קדימה היא אישית ותלויה בסכומי הפיצויים וברמת ההכנסות הצפויות בעתיד ולהכנסות העבר של הפורש.חרטה מרצף פיצויים ,האם אפשרי ומה התנאים ?

ניתן להתחרט בתוך שנתיים ,תוך הודעה לפקיד השומה על החרטה מרצף הפיצויים.

מבחינת המיסוי ,חבות המס תהיה רטרואקטיבי לשנת הפרישה המקורית ולאחר ניכוי המס כדין ,הסכומים יהיו נזילים.

לאחר שנתיים – חיוב המס יחול בשיעור מלא ,ללא אפשרות לקבלת הפטור החלקי עבור הפיצויים. לאחר שנתיים ,יש לשקול בכובד ראש חרטה כזאת ויש לשאוף להמתין עד גמור העסקה אצל המעביד הנוכחי.
חרטה מרצף קצבה ,האם אפשרי ומה התנאים?

ניתן לחזור מבחירה של רצף קצבה ,ללא התיישנות ,ע"י הודעה לפקיד השומה .מבחינת המיסוי , החרטה תאפשר פריסת ההכנסה(לצרכי מס כמובן) למשך יתרות שנות המס לגביהם בוצעה הפריסה. כך למשל, אם הפריסה המקורית הייתה לשש שנים ועברו שנתיים ,הרי פריסת ההכנסות תחול למשך יתרת שנות המס לגביהם ניתן היה לבצע פריסה. חשוב לציין כי ניתן אפילו לבצע חרטה מרצף קצבה לאחר הפרישה ויש בזה במקרים מסוימים אף יתרונות מיסויים.


האם ניתן להחליט על שילוב בין רצף קצבה ורצף פיצויים ?

בהחלט. התכנון הפיננסי והמיסוי מאפשר שילוב בבחירה בין הסכומים המיועדים לרצף פיצויים והסכומים המיועדים לקצבה עתידית. מרגע שבחרנו בשילוב הרצפים כאמור ,חרטה תבטל את שני הרצפים (פיצויים וקצבה).

​​​

מה לעשות בעת פרישה ממקום העבודה ?

לפני סיום יחסי עובד מעביד (הפרישה) יש לקבל מהמעסיק את נתוני הפרישה כפי שיופיעו בטופס 161 (הודעת מעביד על סיום יחסי עובד מעביד), כאשר רצוי כי חישוב סכום המענק הפטור ייעשה בתיאום כחלק מייעוץ הפרישה לפנסיה וייעוץ הפרישה.

לבקש טופס 161 עם כל הנתונים כאשר רצוי כי חישוב סכום המענק הפטור יעשה בתיאום כחלק מהייעוץ .לצורך התכנון אנחנו צריכים את תקופות ההעסקה, השכר האחרון, הסכומים אותם תקבל בפרישה ובאיזה קופות הם מופקדים .

אנחנו נבחר ,יחד, בהתאם לנתוני הפורש האישיים והעדפותיו, את המסלול הפנסיוני המטיב והמתאים לפורש , כיצד לשלב בין האפשרויות ואיך לנצל סעיפי חוק נוספים בכדי להשיג את תוצאת המס הטובה ביותר לפורש. יחד נמלא את טופס 161 א (הודעת עובד על סיום יחסי עובד מעביד) הטופס בו העובד מודיע למעביד או למס הכנסה מה הוא בוחר לעשות בכספי הפיצויים.

חשוב לציין, כי בעלי הכנסות נמוכות ,במקרים רבים , תהיה עדיפות לביצוע קיבוע זכויות ,שכן הקיבוע יקטין את הכנסתו החייבת ובן זוגו יקבל נקודת זיכוי נוספת.

תכנון נוסף, הוא הפקדה לקופת גמל מזכה של בעל ההכנסות הנמוכות ואז רווח הוא כפול. מצד אחד קבלת ניכוי וזיכוי ממס לבעל ההכנסה הגבוהה ,ולאחר מכן ניתן יהיה להוון את הסכומים שהצטברו בקופת הגמל בפטור ממס.


דגשים במהלכים שיש לבצע בעת פרישה

  1. אסוף כלל המסמכים הנוגעים לפרישה ,בעת הפרישה חשוב לוודא שהסכם העבודה ,תומך בהסכם הפרישה. יש לקבל את כלל העתקי טופסי 161 (ומכאן החשיבות לשמור אותם ,בטח בעידן שבו תחלופת מקומות העבודה שכיחה יותר) מהמעסיק האחרון וכן מהמעסיקים הקודמים ,וכן אישור פקיד השומה למהלכים מיסויים שבוצעו כגון רצף קצבה, רצף פיצויים ,וקבלת פיצויים מהמעסיקים הקודמים .

  2. יש לבדוק שטופס 161 מולא בצורה תקינה. ישנם מקרים רבים שמעסיקים ממלאים את הטופס לא נכון, למשל מענקי פרישה כשכר שוטף ובכך עלול להיגרם נזק לפורש.

  3. יש לקבל מכלל חברות הביטוח ובתי ההשקעות ,את התוכניות הפנסיוניות השונות ולחלקם לפי "צבע הכסף" ,היינו לפי סכומים הוניים וקצבתיים ולהתייחס גם למקדמי ההמרה.

  4. יש לחשב, יחד עם מתכנן הפרישה, את הקצבאות ,במונחי נטו ,כולל המרכיב הבסיסי של ביטוח לאומי.

  5. יש לבחור את המסלולים המתאימים לפורש ,מקרן הפנסיה ופוליסת הביטוח.יש לקחת בחשבון ,יחד עם המתכנן הפיננסי, את רצונות הפורש והמצב המשפחתי שלו, האם לקחת בחשבון את קצבת השאירים לבן/בת הזוג ועל כמה היא תעמוד. ככלל, ככל שאנחנו רוצים להבטיח יותר קצבת שאירים לבן/בת הזוג זה פוגע בקצבה השוטפת של הפורש. אין לבחור בהכרח את מסלולי ברירת המחדל.

  6. בפרישה, יש לקחת בחשבון ,ובייעוץ עם המתכנן הפיננסי, את נושא ההעברה הבין דורית ,ולשלבה בייעוץ לפרישה.

  7. יש למלא את כל הטפסים הרלוונטיים לקבלת הקצבה ולהעבירם לקרנות הפנסיה / ביטוחי מנהלים.

  8. לאחר שממצים ביחד עם מתכנן הפרישה, בצורה אופטימלית, את הטבות המס ורצון הפורש , יש למלא טפסים למס הכנסה ,בדגש על טופס 161ד קיבוע זכויות ולהחליט על פריסת המס הרצויה.

  9. יש לשלוח את אשורי המס לחברות הביטוח ולקרנות הפנסיה ,ולבסוף לוודא כי הקצבה נכונה ,כולל ניכוי המס.


מדוע חשוב לקבל ייעוץ פרישה וייעוץ פרישה לפנסיה מקצועי ?


1. חלק מההחלטות שתקבל בנושא מיסוי ופרישה הינה בלתי הפיכים (נסעת ,שילמת!),בדגש על ההחלטה לקבוע זכויות (טופס 161ד),השארת כספי פיצויים ללא התחשבנות ,השארת חלק החייב של הפיצויים ללא פריסה ,ועוד. והכל תוך התחשבות בקצבה מוכרת וקצבה מזכה וצבע הכסף בפרישה(הוניים וקצבתיים) ומכאן החשיבות של תכנון הפרישה.

2. מדובר בהחלטות משמעותיות באשר ליכולת הכלכלית שלך ושל משפחתך לחיות ברווחה כלכלית לאורך כול שנות הפנסיה.

3. ייעוץ מס בעת פרישה ותכנון פרישה לפנסיה, או עזיבת עבודה נכון ומתאים לפורש, יכול לחסוך עד עשרות אלפי שקלים ויותר.

4. חוקי המס משתנים במהירות גבוהה ומכאן החשיבות של רמת המומחיות הגבוהה הנדרשת.

5. רואה חשבון יוכל לייצג אותך בפני רשויות המס.

6. עם מתכנן פיננסי CFP נקבל החלטה משותפת על המתווה הנכון לפרישה בהתחשב ברצונות ,בחלומות וביעדים שלך!( נכתב על ידי יוסי טחן CFP ורואה חשבון)